Carla Houben

Carla Houben

Analytisch, empathisch, helder, zo nodig confronterend

Opleiding

Opleiding

Leergang Coaching voor Professionals, School voor Coaching Leiden (2012)
Leergang Transformatieve Mediation bij Carol Bloom (2011)
Basistraining Restorative Circles, Amsterdam en Genève (2011)
Postdoctorale opleiding Mediation, ADR Instituut Amsterdam (2008)
Theologie, Universiteit van Amsterdam (1988 – 1989)
Nederlands Recht, Universiteit Leiden (1977 – 1983)
Filosofie, University of Toronto, Canada (1976-1977)
International Baccalaureate, United World College of the Atlantic (1976)

Nevenfuncties

Nevenfuncties

Bestuurslid Stichting Herstelcirkels sinds januari 2015
Bestuurslid Fonds Bijzondere Noden Amsterdam sinds januari 2020
Bestuurslid St. Present Amsterdam sinds oktober 2020
Bestuurslid Human Aid Now sinds april 2021

Ervaring

Ervaring

Sinds 2009 ervaring als mediator, met name op het gebied van arbeidsgeschillen (conflicten op het werk, ziektemeldingen, teamissues, bestuurlijke conflicten).
 
Sinds 2011 ervaring met Herstelcirkels: leidinggeven en deelnemen aan Amsterdamse oefengroep, deelnemen aan landelijke intervisiegroep, geven van workshops en tweedaagse trainingen, installeren van Herstelssystemen in organisaties, en begeleiden van Herstelscirkels in organisaties, bedrijven, scholen en gezinnen.
 
Sinds 2012 ervaring als coach, met name bij arbeid-gerelateerde vraagstukken (effectief functioneren op het werk, samenwerken, communiceren, persoonlijke dilemma’s, carrièrekeuzes).

Inspiratie

Inspiratie

“We must realise that happiness is not an individual matter.
Deep compassionate listening is essential to the creation of peace.
If we nourish the seeds of compassion, we nourish peace within us and around us.”

Thich Nhat Hanh, Creating True Peace