Samen onderzoeken wat zich aandient​

Coaching

Wanneer je uitdagingen hebt op je werk of in je persoonlijk leven, kan het dat je behoefte hebt aan iemand die naar je luistert, om mee te sparren, bij wie je een aantal ideeën of dilemma’s tegen het licht kan houden, die doorvraagt en probeert tot de kern te komen van de thema’s die je bezighouden. Iemand die je laat onderzoeken, welke gevoelens en behoeftes er allemaal in je leven. Iemand die je helpt het kaf van het koren te scheiden en te bepalen, waar het jou om gaat, wat jouw stip op de horizon is – en welke eerstvolgende stappen je zou willen zetten. Maar ook iemand die, mocht je nog niet zo ver zijn, aandachtig teruggeeft wat je uit, je uitdaagt om jouw situatie van meerdere kanten te bezien en je vergezelt op jouw verdere zoektocht.

Ook indien er uitdagingen zijn op het gebied van samenwerken of communicatie, dan kan het nuttig zijn daar met een coach dieper op in te gaan. Je beschrijft dan de concrete situatie, de verschillende actoren, jouw eigen rol en jouw vragen. Dikwijls is het al bijzonder om hier de tijd voor te nemen en om een ander hierbij te betrekken. Verschillende gevoelens krijgen ‘lucht’ en door de schijnwerper erop te richten, worden de onderliggende signalen beter begrepen. Je neemt serieus wat er in jou leeft en je werkt aan een beter begrip van de situatie, je overziet beter welke mogelijkheden je hebt om het heft (weer) in handen te nemen, je ervaart meer ruimte om rekening te houden met anderen en je ontdekt nieuwe mogelijkheden om desgewenst te verantwoorden wat je doet.

Het kan ook zijn dat je twijfelt of je op je goede werkplek zit, en dat je verbeteringen aan wil brengen dan wel alternatieve mogelijkheden wil verkennen. Ook in zo’n geval kan het nuttig en fijn zijn om met een coach te sparren.

Coach

Carla Houben is opgeleid aan de School voor Coaching in Leiden en heeft inmiddels een aantal jaren ervaring met coaching. Zij is warm en betrokken, scherp in het distilleren van de essentie, stimuleert reflectie, daagt uit grenzen te verleggen maar laat de besluiten altijd bij jou.

Frequentie

Coaching sessies met Carla worden in overleg gepland. Afhankelijk van de vraag maken we een afspraak voor 1 of 1,5 of 2 uur. Het is belangrijk dat er tussen de sessies genoeg tijd wordt genomen om de opgedane inzichten te verwerken en integreren. Soms spreken we een vaste frequentie af; soms worden de sessies in gezamenlijk overleg ingepland al naar gelang de behoefte.

Vergoeding

Arbeidsgerelateerde coaching wordt veelal op verzoek vergoed door de werkgever, na goedkeuring van een offerte met korte aanduiding waaraan gewerkt gaat worden en het tijdspad dat voorzien is. Hetgeen tijdens de coaching besproken wordt is in beginsel vertrouwelijk; aan de werkgever wordt alleen vermeld wanneer de sessies plaatsvinden en de coachee bepaalt welke inhoudelijke mededelingen er al dan niet over worden gedaan.

Persoonlijke of arbeidsgerelateerde coaching kan ook voor eigen rekening worden aangegaan.

Het honorarium bestaat uit een uurtarief voor de tijd besteed aan de gesprekken, telefoons, mails en reizen (reistijd wordt voor maximaal 50% in rekening gebracht).

Locatie

Coaching sessies vinden plaats bij Carla in Amsterdam (zie contact), dan wel in overleg op een andere locatie, bijvoorbeeld op jouw werk.

Algemene Voorwaarden MiNT Coaching

Voor de Algemene Voorwaarden van MiNT Coaching, klik hier.

Privacy Reglement

Voor het Privacy Reglement van MiNT Coaching, klik hier.

Samen onderzoeken wat zich aandient​

Coaching

Wanneer je uitdagingen hebt op je werk of in je persoonlijk leven, kan het dat je behoefte hebt aan iemand die naar je luistert, om mee te sparren, bij wie je een aantal ideeën of dilemma’s tegen het licht kan houden, die doorvraagt en probeert tot de kern te komen van de thema’s die je bezighouden. Iemand die je laat onderzoeken, welke gevoelens en behoeftes er allemaal in je leven. Iemand die je helpt het kaf van het koren te scheiden en te bepalen, waar het jou om gaat, wat jouw stip op de horizon is – en welke eerstvolgende stappen je zou willen zetten. Maar ook iemand die, mocht je nog niet zo ver zijn, aandachtig teruggeeft wat je uit, je uitdaagt om jouw situatie van meerdere kanten te bezien en je vergezelt op jouw verdere zoektocht.

Ook indien er uitdagingen zijn op het gebied van samenwerken of communicatie, dan kan het nuttig zijn daar met een coach dieper op in te gaan. Je beschrijft dan de concrete situatie, de verschillende actoren, jouw eigen rol en jouw vragen. Dikwijls is het al bijzonder om hier de tijd voor te nemen en om een ander hierbij te betrekken. Verschillende gevoelens krijgen ‘lucht’ en door de schijnwerper erop te richten, worden de onderliggende signalen beter begrepen. Je neemt serieus wat er in jou leeft en je werkt aan een beter begrip van de situatie, je overziet beter welke mogelijkheden je hebt om het heft (weer) in handen te nemen, je ervaart meer ruimte om rekening te houden met anderen en je ontdekt nieuwe mogelijkheden om desgewenst te verantwoorden wat je doet.

Het kan ook zijn dat je twijfelt of je op je goede werkplek zit, en dat je verbeteringen aan wil brengen dan wel alternatieve mogelijkheden wil verkennen. Ook in zo’n geval kan het nuttig en fijn zijn om met een coach te sparren.

Coach

Frequentie

Coaching sessies met Carla worden in overleg gepland. Afhankelijk van de vraag maken we een afspraak voor 1 of 1,5 of 2 uur. Het is belangrijk dat er tussen de sessies genoeg tijd wordt genomen om de opgedane inzichten te verwerken en integreren. Soms spreken we een vaste frequentie af; soms worden de sessies in gezamenlijk overleg ingepland al naar gelang de behoefte.

Vergoeding

Arbeidsgerelateerde coaching wordt veelal op verzoek vergoed door de werkgever, na goedkeuring van een offerte met korte aanduiding waaraan gewerkt gaat worden en het tijdspad dat voorzien is. Hetgeen tijdens de coaching besproken wordt is in beginsel vertrouwelijk; aan de werkgever wordt alleen vermeld wanneer de sessies plaatsvinden en de coachee bepaalt welke inhoudelijke mededelingen er al dan niet over worden gedaan.

Persoonlijke of arbeidsgerelateerde coaching kan ook voor eigen rekening worden aangegaan.

Het honorarium bestaat uit een uurtarief voor de tijd besteed aan de gesprekken, telefoons, mails en reizen (reistijd wordt voor maximaal 50% in rekening gebracht).

Locatie

Coaching sessies vinden plaats bij Carla in Amsterdam (zie contact), dan wel in overleg op een andere locatie, bijvoorbeeld op jouw werk.

Algemene Voorwaarden MiNT Coaching

Voor de Algemene Voorwaarden van MiNT Coaching, klik hier.

Privacy Reglement

Voor het Privacy Reglement van MiNT Coaching, klik hier.

Samen onderzoeken wat zich aandient​

Coaching

Wanneer je uitdagingen hebt op je werk of in je persoonlijk leven, kan het dat je behoefte hebt aan iemand die naar je luistert, om mee te sparren, bij wie je een aantal ideeën of dilemma’s tegen het licht kan houden, die doorvraagt en probeert tot de kern te komen van de thema’s die je bezighouden. Iemand die je laat onderzoeken, welke gevoelens en behoeftes er allemaal in je leven. Iemand die je helpt het kaf van het koren te scheiden en te bepalen, waar het jou om gaat, wat jouw stip op de horizon is – en welke eerstvolgende stappen je zou willen zetten. Maar ook iemand die, mocht je nog niet zo ver zijn, aandachtig teruggeeft wat je uit, je uitdaagt om jouw situatie van meerdere kanten te bezien en je vergezelt op jouw verdere zoektocht.

Ook indien er uitdagingen zijn op het gebied van samenwerken of communicatie, dan kan het nuttig zijn daar met een coach dieper op in te gaan. Je beschrijft dan de concrete situatie, de verschillende actoren, jouw eigen rol en jouw vragen. Dikwijls is het al bijzonder om hier de tijd voor te nemen en om een ander hierbij te betrekken. Verschillende gevoelens krijgen ‘lucht’ en door de schijnwerper erop te richten, worden de onderliggende signalen beter begrepen. Je neemt serieus wat er in jou leeft en je werkt aan een beter begrip van de situatie, je overziet beter welke mogelijkheden je hebt om het heft (weer) in handen te nemen, je ervaart meer ruimte om rekening te houden met anderen en je ontdekt nieuwe mogelijkheden om desgewenst te verantwoorden wat je doet.

Het kan ook zijn dat je twijfelt of je op je goede werkplek zit, en dat je verbeteringen aan wil brengen dan wel alternatieve mogelijkheden wil verkennen. Ook in zo’n geval kan het nuttig en fijn zijn om met een coach te sparren.

Coach

Carla Houben is opgeleid aan de School voor Coaching in Leiden en heeft inmiddels een aantal jaren ervaring met coaching. Zij is warm en betrokken, scherp in het distilleren van de essentie, stimuleert reflectie, daagt uit grenzen te verleggen maar laat de besluiten altijd bij jou.

Frequentie

Coaching sessies met Carla worden in overleg gepland. Afhankelijk van de vraag maken we een afspraak voor 1 of 1,5 of 2 uur. Het is belangrijk dat er tussen de sessies genoeg tijd wordt genomen om de opgedane inzichten te verwerken en integreren. Soms spreken we een vaste frequentie af; soms worden de sessies in gezamenlijk overleg ingepland al naar gelang de behoefte.

Vergoeding

Arbeidsgerelateerde coaching wordt veelal op verzoek vergoed door de werkgever, na goedkeuring van een offerte met korte aanduiding waaraan gewerkt gaat worden en het tijdspad dat voorzien is. Hetgeen tijdens de coaching besproken wordt is in beginsel vertrouwelijk; aan de werkgever wordt alleen vermeld wanneer de sessies plaatsvinden en de coachee bepaalt welke inhoudelijke mededelingen er al dan niet over worden gedaan.

Persoonlijke of arbeidsgerelateerde coaching kan ook voor eigen rekening worden aangegaan.

Het honorarium bestaat uit een uurtarief voor de tijd besteed aan de gesprekken, telefoons, mails en reizen (reistijd wordt voor maximaal 50% in rekening gebracht).

Locatie

Coaching sessies vinden plaats bij Carla in Amsterdam (zie contact), dan wel in overleg op een andere locatie, bijvoorbeeld op jouw werk.

Algemene Voorwaarden MiNT Coaching

Voor de Algemene Voorwaarden van MiNT Coaching, klik hier.

Privacy Reglement

Voor het Privacy Reglement van MiNT Coaching, klik hier.