Van conflict naar afspraken

Mediation

Wanneer je geconfronteerd wordt met een conflict, kan je voor mediation kiezen om daarin een weg te zoeken. De mediator is een onafhankelijke derde, die eerst aparte gesprekken voert en vervolgens partijen bij elkaar brengt om nader te verkennen waar de problemen liggen en hoe daar mee om te gaan.

Mediator

Carla Houben is opgeleid om mediations te begeleiden aan het ADR Instituut te Amsterdam en het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem en is lid van de Mediators Vereniging Noord-Holland. Zij is met name ervaren in het begeleiden van arbeidsmediations, terzake van arbeidsgerelateerde onenigheid.

Basis

Tijdens de mediation worden gebeurtenissen, emoties, zorgen en wensen in kaart gebracht en mogelijke oplossingen worden besproken. Deelname gedurende het hele mediation proces geschiedt op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid (de oplossingsrichtingen kunnen later niet tegen iemand gebruikt worden) en gelijkwaardigheid (deelnemers zelf bepalen de agenda en de prioriteitstelling). De uitkomsten zijn pas bindend indien er -desgewenst ná het raadplegen van juridische adviseurs over en weer- een schriftelijke vaststellingsovereenkomst wordt getekend.

Veelal verbetert de onderlinge communicatie dankzij het mediation proces. De focus is toekomstgericht.

Het vraagt een actieve inzet van de deelnemers, eerlijkheid over belangen en achterliggende motieven en creativiteit bij het zoeken naar oplossingen in wederzijds belang.

Proces

Aan het begin van het mediation proces sluiten de deelnemers en de mediator een mediation overeenkomst, waarin zij afspreken – om zich in te zetten om het geschil door middel van mediation op te lossen – dat alles wat zich tijdens de mediation afspeelt vertrouwelijk zal zijn; dit bevordert een open uitwisseling, zonder dat de deelnemers hoeven te vrezen daar later nadeel van te ondervinden – dat lopende procedures worden opgeschort, behalve wanneer dat zou leiden tot het vervallen van termijnen of het vervallen van rechten of verhaalsmogelijkheden. Tijdens de mediation wordt allereerst gewerkt aan verbetering van de onderlinge communicatie. Daarna worden de deelnemers uitgenodigd hun standpunten, maar ook de achterliggende belangen en zorgen te uiten en die van de andere deelnemers te horen en onderkennen. De focus is op waar het hen werkelijk om gaat. In verschillende fasen kan de mediator – mits alle deelnemers daarmee instemmen – aparte gesprekken voeren met elk van de deelnemers. Ook kunnen hulppersonen of experts worden ingeroepen, die zich dan tot eenzelfde geheimhouding verplichten. Vervolgens worden zo veel mogelijk oplossingen in kaart gebracht, waaronder win-win formules die de wederzijdse belangen dienen. Daaruit wordt door de deelnemers een keuze gemaakt. Deze worden getoetst aan objectieve criteria en haalbaarheid (de realiteitstoets). Daarna wordt een conceptovereenkomst opgesteld, desgewenst nog aan externe deskundigen voorgelegd en nader uitgewerkt. Als de deelnemers er allen achter staan, ondertekenen zij de vaststellingsovereenkomst. Deze is juridisch bindend. Later kunnen zij terugkomen om te bespreken hoe de uitvoering verloopt.

Uitkomsten

Het resultaat kan zijn – dat geheel nieuwe oplossingen gevonden worden – dat de relatie tussen de deelnemers verbetert, dan wel op een zorgvuldige wijze wordt beëindigd – dat de uitvoering van de gemaakte afspraken soepel verloopt, de deelnemers hebben immers zelf de inhoud van de oplossing bepaald.

Voorwaarden

Vanzelfsprekend is het van belang dat alle deelnemers die bij het mediation proces betrokken zijn, voldoende mandaat hebben en bevoegd zijn om een oplossing aan te gaan.
Lopende procedures worden opgeschort, tenzij formele stappen genomen moeten worden om rechten te bewaren en aan termijnen te voldoen.

Wanneer niet geschikt

Contra-indicaties kunnen zijn:
– geen bereidheid samen te werken
– geen bereidheid om het conflict los te laten
– geweld of heftige escalatie
– behoefte aan een openbare uitspraak van de rechter (precedentwerking).

Frequentie

Doorgaans zijn drie tot vijf bijeenkomsten van een paar uur voldoende (10-12 uur in totaal, inclusief tussentijds afstemming van de volgende bijeenkomsten).
Zo mogelijk worden de bijeenkomsten relatief snel achter elkaar gepland, zodat de deelnemers niet onnodig lang met spanningen en onzekerheid blijven zitten. Uiteraard hangt dit mede af van de agenda’s, de wensen en medewerking van de deelnemers zelf.

Kosten

De kosten bestaan uit:
– het honorarium van de mediator(s) en eventuele personele ondersteuning, vermeerderd met 5% kantoorkosten en met de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (thans 21% BTW)
– door hen gemaakte kosten (zoals voor het huren van een locatie of telefoon- en reiskosten: 20 eurocent per kilometer of de kosten van trein en taxi),
– de kosten van overeengekomen extra deskundigen en/of adviseurs.

Het honorarium is niet afhankelijk van het verloop van de mediation of van de uitkomst daarvan. Het bestaat uit een uurtarief voor de tijd besteed aan voorbereiding, bijeenkomsten, verslagen, conceptovereenkomsten, telefoons, mails en reizen (reistijd wordt voor maximaal 50% in rekening gebracht).

Bij arbeidsmediations neemt de werkgever de kosten van mediation dikwijls geheel op zich.
In andere zaken dragen deelnemers gewoonlijk ieder een gelijk aandeel in de kosten.
Deelnemers kunnen hier ook andere afspraken over maken.
Een aantal rechtsbijstandverzekeringen dekt de kosten voor mediation.
Hiervoor kan je de voorwaarden van jouw polis raadplegen.

Locatie

De mediations kunnen worden gehouden op het werk, of bij Carla in Amsterdam (zie contact), of elders.

Algemene Voorwaarden MiNT Mediations

 Voor de Algemene Voorwaarden van MiNT Mediations, klik hier.

Privacy Reglement

Voor het Privacy Reglement van MiNT Mediations, klik hier.

Transformatief

“The unique promise of mediation lies in its capacity to transform the quality of conflict interaction itself, so that conflicts can actually strengthen both the parties themselves and the society they are part of. Because of is informality and consensuality, mediation can allow parties to define problems and goals in their own terms and can support the parties’ exercise of self-determination in deciding how, or even whether, to settle in a dispute. Human beings have inherent capacities for both agency and empathy. We need and seek measures of individual autonomy and social connection, freedom and responsibility, and a healthy balance between the two.”

Bush and Folger, The Promise of Mediation

Van conflict naar afspraken

Mediation

Wanneer je geconfronteerd wordt met een conflict, kan je voor mediation kiezen om daarin een weg te zoeken. De mediator is een onafhankelijke derde, die eerst aparte gesprekken voert en vervolgens partijen bij elkaar brengt om nader te verkennen waar de problemen liggen en hoe daar mee om te gaan.

Mediator

Carla Houben is opgeleid om mediations te begeleiden aan het ADR Instituut te Amsterdam en het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem en is lid van de Mediators Vereniging Noord-Holland. Zij is met name ervaren in het begeleiden van arbeidsmediations, terzake van arbeidsgerelateerde onenigheid.

Basis

Tijdens de mediation worden gebeurtenissen, emoties, zorgen en wensen in kaart gebracht en mogelijke oplossingen worden besproken. Deelname gedurende het hele mediation proces geschiedt op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid (de oplossingsrichtingen kunnen later niet tegen iemand gebruikt worden) en gelijkwaardigheid (deelnemers zelf bepalen de agenda en de prioriteitstelling). De uitkomsten zijn pas bindend indien er -desgewenst ná het raadplegen van juridische adviseurs over en weer- een schriftelijke vaststellingsovereenkomst wordt getekend.

Veelal verbetert de onderlinge communicatie dankzij het mediation proces. De focus is toekomstgericht.

Het vraagt een actieve inzet van de deelnemers, eerlijkheid over belangen en achterliggende motieven en creativiteit bij het zoeken naar oplossingen in wederzijds belang.

Proces

Aan het begin van het mediation proces sluiten de deelnemers en de mediator een mediation overeenkomst, waarin zij afspreken
– om zich in te zetten om het geschil door middel van mediation op te lossen
– dat alles wat zich tijdens de mediation afspeelt vertrouwelijk zal zijn; dit bevordert een open uitwisseling, zonder dat de deelnemers hoeven te vrezen daar later nadeel van te ondervinden
– dat lopende procedures worden opgeschort, behalve wanneer dat zou leiden tot het vervallen van termijnen of het vervallen van rechten of verhaalsmogelijkheden.

Tijdens de mediation wordt allereerst gewerkt aan verbetering van de onderlinge communicatie.
Daarna worden de deelnemers uitgenodigd hun standpunten, maar ook de achterliggende belangen en zorgen te uiten en die van de andere deelnemers te horen en onderkennen. De focus is op waar het hen werkelijk om gaat.

In verschillende fasen kan de mediator – mits alle deelnemers daarmee instemmen – aparte gesprekken voeren met elk van de deelnemers. Ook kunnen hulppersonen of experts worden ingeroepen, die zich dan tot eenzelfde geheimhouding verplichten.

Vervolgens worden zo veel mogelijk oplossingen in kaart gebracht, waaronder win-win formules die de wederzijdse belangen dienen. Daaruit wordt door de deelnemers een keuze gemaakt. Deze worden getoetst aan objectieve criteria en haalbaarheid (de realiteitstoets). Daarna wordt een conceptovereenkomst opgesteld, desgewenst nog aan externe deskundigen voorgelegd en nader uitgewerkt.

Als de deelnemers er allen achter staan, ondertekenen zij de vaststellingsovereenkomst. Deze is juridisch bindend. Later kunnen zij terugkomen om te bespreken hoe de uitvoering verloopt.

Uitkomsten

Het resultaat kan zijn
– dat geheel nieuwe oplossingen gevonden worden
– dat de relatie tussen de deelnemers verbetert, dan wel op een zorgvuldige wijze wordt beëindigd
– dat de uitvoering van de gemaakte afspraken soepel verloopt, de deelnemers hebben immers zelf de inhoud van de oplossing bepaald.

Voorwaarden

Vanzelfsprekend is het van belang dat alle deelnemers die bij het mediation proces betrokken zijn, voldoende mandaat hebben en bevoegd zijn om een oplossing aan te gaan.
Lopende procedures worden opgeschort, tenzij formele stappen genomen moeten worden om rechten te bewaren en aan termijnen te voldoen.

Wanneer niet geschikt

Contra-indicaties kunnen zijn:
– geen bereidheid samen te werken
– geen bereidheid om het conflict los te laten
– geweld of heftige escalatie
– behoefte aan een openbare uitspraak van de rechter (precedentwerking).

Frequentie

Doorgaans zijn drie tot vijf bijeenkomsten van een paar uur voldoende (10-12 uur in totaal, inclusief tussentijds afstemming van de volgende bijeenkomsten).
Zo mogelijk worden de bijeenkomsten relatief snel achter elkaar gepland, zodat de deelnemers niet onnodig lang met spanningen en onzekerheid blijven zitten. Uiteraard hangt dit mede af van de agenda’s, de wensen en medewerking van de deelnemers zelf.

Kosten

De kosten bestaan uit:
– het honorarium van de mediator(s) en eventuele personele ondersteuning, vermeerderd met 5% kantoorkosten en met de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (thans 21% BTW)
– door hen gemaakte kosten (zoals voor het huren van een locatie of telefoon- en reiskosten: 20 eurocent per kilometer of de kosten van trein en taxi),
– de kosten van overeengekomen extra deskundigen en/of adviseurs.

Het honorarium is niet afhankelijk van het verloop van de mediation of van de uitkomst daarvan. Het bestaat uit een uurtarief voor de tijd besteed aan voorbereiding, bijeenkomsten, verslagen, conceptovereenkomsten, telefoons, mails en reizen (reistijd wordt voor maximaal 50% in rekening gebracht).

Bij arbeidsmediations neemt de werkgever de kosten van mediation dikwijls geheel op zich.
In andere zaken dragen deelnemers gewoonlijk ieder een gelijk aandeel in de kosten.
Deelnemers kunnen hier ook andere afspraken over maken.
Een aantal rechtsbijstandverzekeringen dekt de kosten voor mediation.
Hiervoor kan je de voorwaarden van jouw polis raadplegen.

Locatie

De mediations kunnen worden gehouden op het werk, of bij Carla in Amsterdam (zie contact), of elders.

Algemene Voorwaarden MiNT Mediations

 Voor de Algemene Voorwaarden van MiNT Mediations, klik hier.

Privacy Reglement

Voor het Privacy Reglement van MiNT Mediations, klik hier.

Transformatief

“The unique promise of mediation lies in its capacity to transform the quality of conflict interaction itself, so that conflicts can actually strengthen both the parties themselves and the society they are part of. Because of is informality and consensuality, mediation can allow parties to define problems and goals in their own terms and can support the parties’ exercise of self-determination in deciding how, or even whether, to settle in a dispute. Human beings have inherent capacities for both agency and empathy. We need and seek measures of individual autonomy and social connection, freedom and responsibility, and a healthy balance between the two.”

Bush and Folger, The Promise of Mediation

 

Van conflict naar afspraken

Mediation

Wanneer je geconfronteerd wordt met een conflict, kan je voor mediation kiezen om daarin een weg te zoeken. De mediator is een onafhankelijke derde, die eerst aparte gesprekken voert en vervolgens partijen bij elkaar brengt om nader te verkennen waar de problemen liggen en hoe daar mee om te gaan.

Mediator

Carla Houben is opgeleid om mediations te begeleiden aan het ADR Instituut te Amsterdam en het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem en is lid van de Mediators Vereniging Noord-Holland. Zij is met name ervaren in het begeleiden van arbeidsmediations, terzake van arbeidsgerelateerde onenigheid.

Basis

Tijdens de mediation worden gebeurtenissen, emoties, zorgen en wensen in kaart gebracht en mogelijke oplossingen worden besproken. Deelname gedurende het hele mediation proces geschiedt op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid (de oplossingsrichtingen kunnen later niet tegen iemand gebruikt worden) en gelijkwaardigheid (deelnemers zelf bepalen de agenda en de prioriteitstelling). De uitkomsten zijn pas bindend indien er -desgewenst ná het raadplegen van juridische adviseurs over en weer- een schriftelijke vaststellingsovereenkomst wordt getekend.

Veelal verbetert de onderlinge communicatie dankzij het mediation proces. De focus is toekomstgericht.

Het vraagt een actieve inzet van de deelnemers, eerlijkheid over belangen en achterliggende motieven en creativiteit bij het zoeken naar oplossingen in wederzijds belang.

Proces

Aan het begin van het mediation proces sluiten de deelnemers en de mediator een mediation overeenkomst, waarin zij afspreken
– om zich in te zetten om het geschil door middel van mediation op te lossen
– dat alles wat zich tijdens de mediation afspeelt vertrouwelijk zal zijn; dit bevordert een open uitwisseling, zonder dat de deelnemers hoeven te vrezen daar later nadeel van te ondervinden
– dat lopende procedures worden opgeschort, behalve wanneer dat zou leiden tot het vervallen van termijnen of het vervallen van rechten of verhaalsmogelijkheden.

Tijdens de mediation wordt allereerst gewerkt aan verbetering van de onderlinge communicatie.
Daarna worden de deelnemers uitgenodigd hun standpunten, maar ook de achterliggende belangen en zorgen te uiten en die van de andere deelnemers te horen en onderkennen. De focus is op waar het hen werkelijk om gaat.

In verschillende fasen kan de mediator – mits alle deelnemers daarmee instemmen – aparte gesprekken voeren met elk van de deelnemers. Ook kunnen hulppersonen of experts worden ingeroepen, die zich dan tot eenzelfde geheimhouding verplichten.

Vervolgens worden zo veel mogelijk oplossingen in kaart gebracht, waaronder win-win formules die de wederzijdse belangen dienen. Daaruit wordt door de deelnemers een keuze gemaakt. Deze worden getoetst aan objectieve criteria en haalbaarheid (de realiteitstoets). Daarna wordt een conceptovereenkomst opgesteld, desgewenst nog aan externe deskundigen voorgelegd en nader uitgewerkt.

Als de deelnemers er allen achter staan, ondertekenen zij de vaststellingsovereenkomst. Deze is juridisch bindend. Later kunnen zij terugkomen om te bespreken hoe de uitvoering verloopt.

Uitkomsten

Het resultaat kan zijn
– dat geheel nieuwe oplossingen gevonden worden
– dat de relatie tussen de deelnemers verbetert, dan wel op een zorgvuldige wijze wordt beëindigd
– dat de uitvoering van de gemaakte afspraken soepel verloopt, de deelnemers hebben immers zelf de inhoud van de oplossing bepaald.

Voorwaarden

Vanzelfsprekend is het van belang dat alle deelnemers die bij het mediation proces betrokken zijn, voldoende mandaat hebben en bevoegd zijn om een oplossing aan te gaan.
Lopende procedures worden opgeschort, tenzij formele stappen genomen moeten worden om rechten te bewaren en aan termijnen te voldoen.

Wanneer niet geschikt

Contra-indicaties kunnen zijn:
– geen bereidheid samen te werken
– geen bereidheid om het conflict los te laten
– geweld of heftige escalatie
– behoefte aan een openbare uitspraak van de rechter (precedentwerking).

Frequentie

Doorgaans zijn drie tot vijf bijeenkomsten van een paar uur voldoende (10-12 uur in totaal, inclusief tussentijds afstemming van de volgende bijeenkomsten).
Zo mogelijk worden de bijeenkomsten relatief snel achter elkaar gepland, zodat de deelnemers niet onnodig lang met spanningen en onzekerheid blijven zitten. Uiteraard hangt dit mede af van de agenda’s, de wensen en medewerking van de deelnemers zelf.

Kosten

De kosten bestaan uit:
– het honorarium van de mediator(s) en eventuele personele ondersteuning, vermeerderd met 5% kantoorkosten en met de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (thans 21% BTW)
– door hen gemaakte kosten (zoals voor het huren van een locatie of telefoon- en reiskosten: 20 eurocent per kilometer of de kosten van trein en taxi),
– de kosten van overeengekomen extra deskundigen en/of adviseurs.

Het honorarium is niet afhankelijk van het verloop van de mediation of van de uitkomst daarvan. Het bestaat uit een uurtarief voor de tijd besteed aan voorbereiding, bijeenkomsten, verslagen, conceptovereenkomsten, telefoons, mails en reizen (reistijd wordt voor maximaal 50% in rekening gebracht).

Bij arbeidsmediations neemt de werkgever de kosten van mediation dikwijls geheel op zich.
In andere zaken dragen deelnemers gewoonlijk ieder een gelijk aandeel in de kosten.
Deelnemers kunnen hier ook andere afspraken over maken.
Een aantal rechtsbijstandverzekeringen dekt de kosten voor mediation.
Hiervoor kan je de voorwaarden van jouw polis raadplegen.

Locatie

De mediations kunnen worden gehouden op het werk, of bij Carla in Amsterdam (zie contact), of elders.

Algemene Voorwaarden MiNT Mediations

 Voor de Algemene Voorwaarden van MiNT Mediations, klik hier.

Privacy Reglement

Voor het Privacy Reglement van MiNT Mediations, klik hier.

Transformatief

“The unique promise of mediation lies in its capacity to transform the quality of conflict interaction itself, so that conflicts can actually strengthen both the parties themselves and the society they are part of. Because of is informality and consensuality, mediation can allow parties to define problems and goals in their own terms and can support the parties’ exercise of self-determination in deciding how, or even whether, to settle in a dispute. Human beings have inherent capacities for both agency and empathy. We need and seek measures of individual autonomy and social connection, freedom and responsibility, and a healthy balance between the two.”

Bush and Folger, The Promise of Mediation