Elkaar horen en gehoord worden

Herstelcirkels

Wanneer mensen in conflict raken en daar niet goed uitkomen, biedt Herstelcirkels een bijzondere manier om daarmee om te gaan. Volgens de oprichter Dominic Barter zou er in ieder huis/gebouw een ‘conflictkamer’ moeten zijn, het zou net zo gewoon moeten zijn om conflicten met elkaar uit te werken, als het is om samen te eten of spelen. Het conflict dus niet vermijden, maar omarmen, om ervan te leren en elkaar niet onnodig te verliezen.

Proces

Het Herstelcirkel proces wordt begeleid door minimaal twee begeleiders en bestaat uit drie fasen.
Allereerst wordt de ‘aanvrager’ van de Herstelcirkel -degene die iets ervaren heeft dat hij/zij wil inbrengen in een Herstelcirkel- door alleen de begeleiders gehoord. Het gaat erom dat de aanvrager zich volledig kan uiten en -door de manier waarop de begeleiders daarmee omgaan- zich begrepen voelt. In dit eerste gesprek gaat de aanvrager dieper dan hij/zij zich wellicht eerst bewust was, ervaren waar de kern van het conflict zit en wat hij/zij aan de andere betrokkene(n) zou willen zeggen. De aanvrager geeft aan wie er nodig is om het gebeurde verder uit te werken. Wanneer de aanvrager door wil gaan, vinden vergelijkbare eerste gesprekken plaats met de andere betrokkenen. Dit worden de ‘voorcirkels’ genoemd.

De tweede fase bestaat uit de Herstelcirkel zelf, waarin alle betrokkenen die daarmee instemmen bij elkaar komen. De twee begeleiders geven hen om de beurt het woord, waarbij iedere ‘inbrenger’ zich richt tot degene door wie hij/zij gehoord wil worden. Diegene geeft eerst terug wat hij/zij hoort zeggen. Pas als de ‘inbrenger’ zich volledig gehoord en begrepen voelt, worden de rollen omgedraaid. Dit gaat door totdat iedereen in de Herstelcirkel heeft kunnen zeggen wat hij/zij wil. Er vindt een organische beweging plaats, van een spreken over de gebeurtenissen, naar de onderliggende beweegredenen, naar wat er nodig is en wat er aangeboden kan worden richting de toekomst.

De derde fase is de ‘nacirkel’, waarin de deelnemers opnieuw bij elkaar komen om op dezelfde wijze uit te wisselen over de vraag hoe het op dat moment met ieder van hen is.

Effect

Tijdens de verschillende fasen vindt een voortdurende verdieping plaats. Hoe beter de afstemming lukt, hoe dieper de heling, ook van de relatie(s) zelf. Maar het kan ook duidelijkheid bieden om te ervaren wat wel en wat niet mogelijk is. Deze werkwijze vergt grote toewijding en zorgvuldigheid en heeft verbluffende resultaten. Wanneer men elkaar op een dieper, menselijk niveau ontmoet, verandert veelal de verharding die eerst was ontstaan. Herhaaldelijk hebben wij als begeleiders ervaren, dat de angel uit een conflict werd genomen en mensen met elkaar verder konden met een schone lei.

Herstelsysteem

Je kan het conflict ook vóór zijn. Mensen die met elkaar verbonden zijn en in die zin toebehoren aan een gemeenschap (‘community’) -of dat een bedrijf, een familie, een school, een vereniging of een groep vrienden is- kunnen met elkaar afspreken, dat indien zij met elkaar in conflict raken en daar zelf niet goed uitkomen, zij Herstelcirkels inroepen. Zij kunnen daartoe afspraken maken: bij wie een Herstelcirkel aan te vragen, door wie deze te laten begeleiden, waar deze te houden. Het maken van zulke afspraken heet ook wel het ‘installeren van een Herstelsysteem’ binnen die gemeenschap.

Diverse mogelijkheden

Lijkt het je wat om Herstelcirkels in de praktijk te ervaren?

Carla Houben is opgeleid om Herstelcirkels te begeleiden in Amsterdam en Geneve, heeft inmiddels jarenlang deelgenomen aan de Amsterdamse Oefengroep Herstelcirkels en tal van Herstelcirkels begeleid in diverse gemeenschappen, gezinnen, scholen en organisaties.

Carla
– begeleidt op aanvraag Herstelcirkel
– geeft regelmatig een tweedaagse training om Herstelcirkels te leren begeleiden
– begeleidt op aanvraag de installatie van een Herstelsysteem, waarbij de leden van een gemeenschap met elkaar afspreken dat wanneer er een conflict ontstaat, een Herstelcirkel kan worden ingeroepen, begeleid door twee mensen uit de eigen gemeenschap die daarvoor worden opgeleid.

Open basistrainingen vinden doorgaans twee keer per jaar plaats en worden aangekondigd op www.herstelcirkels.nl; informatie kan ook per mail worden aangevraagd.

Oefengroep

Na het volgen van een training, wordt aangeraden deel te nemen aan een oefengroep Herstelcirkels, om de manier van begeleiden eigen te maken. De oefengroepen komen doorgaans eens per maand of zes weken bij elkaar. Na gemiddeld 20 oefenavonden is men meestal voldoende ervaren om Herstelcirkels te begeleiden.

Carla co-beleidt twee verschillende oefengroepen in Amsterdam. Stuur een mailtje als je graag op de wachtlijst wil komen.

Kosten

De voorcirkels nemen doorgaans zo’n twee uur ieder in beslag; de Herstelcirkel 2 tot 3 uur, de nacirkel 1 tot 2 uur (maar dat kan per situatie verschillen).

De kosten voor zo’n traject betreffen een vergoeding voor de begeleiders, eventuele reiskosten en mogelijk kosten voor de locatie, in overleg te bepalen. De begeleiders maken al hun kosten inzichtelijk en houden rekening met de betalingsmogelijkheden van de deelnemers. Soms wordt gewerkt met een waarderingsbijdrage achteraf.

De Algemene Voorwaarden van MiNT Coaching & Mediations zijn van toepassing.

Locatie

De locatie voor een Herstelcirkel, een training of het installeren van een Herstelsysteem kan zijn op locatie, bij Carla in Amsterdam (zie contact), of een alternatief in overleg af te spreken.

Reglement

Voor het Privacy Reglement van MiNT Mediations, klik hier.

Links

Elkaar horen en gehoord worden

Herstelcirkels

Wanneer mensen in conflict raken en daar niet goed uitkomen, biedt Herstelcirkels een bijzondere manier om daarmee om te gaan. Volgens de oprichter Dominic Barter zou er in ieder huis/gebouw een ‘conflictkamer’ moeten zijn, het zou net zo gewoon moeten zijn om conflicten met elkaar uit te werken, als het is om samen te eten of spelen. Het conflict dus niet vermijden, maar omarmen, om ervan te leren en elkaar niet onnodig te verliezen.

Proces

Het Herstelcirkel proces wordt begeleid door minimaal twee begeleiders en bestaat uit drie fasen.
Allereerst wordt de ‘aanvrager’ van de Herstelcirkel -degene die iets ervaren heeft dat hij/zij wil inbrengen in een Herstelcirkel- door alleen de begeleiders gehoord. Het gaat erom dat de aanvrager zich volledig kan uiten en -door de manier waarop de begeleiders daarmee omgaan- zich begrepen voelt. In dit eerste gesprek gaat de aanvrager dieper dan hij/zij zich wellicht eerst bewust was, ervaren waar de kern van het conflict zit en wat hij/zij aan de andere betrokkene(n) zou willen zeggen. De aanvrager geeft aan wie er nodig is om het gebeurde verder uit te werken. Wanneer de aanvrager door wil gaan, vinden vergelijkbare eerste gesprekken plaats met de andere betrokkenen. Dit worden de ‘voorcirkels’ genoemd.

De tweede fase bestaat uit de Herstelcirkel zelf, waarin alle betrokkenen die daarmee instemmen bij elkaar komen. De twee begeleiders geven hen om de beurt het woord, waarbij iedere ‘inbrenger’ zich richt tot degene door wie hij/zij gehoord wil worden. Diegene geeft eerst terug wat hij/zij hoort zeggen. Pas als de ‘inbrenger’ zich volledig gehoord en begrepen voelt, worden de rollen omgedraaid. Dit gaat door totdat iedereen in de Herstelcirkel heeft kunnen zeggen wat hij/zij wil. Er vindt een organische beweging plaats, van een spreken over de gebeurtenissen, naar de onderliggende beweegredenen, naar wat er nodig is en wat er aangeboden kan worden richting de toekomst.

De derde fase is de ‘nacirkel’, waarin de deelnemers opnieuw bij elkaar komen om op dezelfde wijze uit te wisselen over de vraag hoe het op dat moment met ieder van hen is.

Effect

Tijdens de verschillende fasen vindt een voortdurende verdieping plaats. Hoe beter de afstemming lukt, hoe dieper de heling, ook van de relatie(s) zelf. Maar het kan ook duidelijkheid bieden om te ervaren wat wel en wat niet mogelijk is. Deze werkwijze vergt grote toewijding en zorgvuldigheid en heeft verbluffende resultaten. Wanneer men elkaar op een dieper, menselijk niveau ontmoet, verandert veelal de verharding die eerst was ontstaan. Herhaaldelijk hebben wij als begeleiders ervaren, dat de angel uit een conflict werd genomen en mensen met elkaar verder konden met een schone lei.

Herstelsysteem

Je kan het conflict ook vóór zijn. Mensen die met elkaar verbonden zijn en in die zin toebehoren aan een gemeenschap (‘community’) -of dat een bedrijf, een familie, een school, een vereniging of een groep vrienden is- kunnen met elkaar afspreken, dat indien zij met elkaar in conflict raken en daar zelf niet goed uitkomen, zij Herstelcirkels inroepen. Zij kunnen daartoe afspraken maken: bij wie een Herstelcirkel aan te vragen, door wie deze te laten begeleiden, waar deze te houden. Het maken van zulke afspraken heet ook wel het ‘installeren van een Herstelsysteem’ binnen die gemeenschap.

Diverse mogelijkheden

Lijkt het je wat om Herstelcirkels in de praktijk te ervaren?

Carla Houben is opgeleid om Herstelcirkels te begeleiden in Amsterdam en Geneve, heeft inmiddels jarenlang deelgenomen aan de Amsterdamse Oefengroep Herstelcirkels en tal van Herstelcirkels begeleid in diverse gemeenschappen, gezinnen, scholen en organisaties.

Carla
– begeleidt op aanvraag Herstelcirkel
– geeft regelmatig een tweedaagse training om Herstelcirkels te leren begeleiden
– begeleidt op aanvraag de installatie van een Herstelsysteem, waarbij de leden van een gemeenschap met elkaar afspreken dat wanneer er een conflict ontstaat, een Herstelcirkel kan worden ingeroepen, begeleid door twee mensen uit de eigen gemeenschap die daarvoor worden opgeleid.

Open basistrainingen vinden doorgaans twee keer per jaar plaats en worden aangekondigd op www.herstelcirkels.nl; informatie kan ook per mail worden aangevraagd.

Oefengroep

Na het volgen van een training, wordt aangeraden deel te nemen aan een oefengroep Herstelcirkels, om de manier van begeleiden eigen te maken. De oefengroepen komen doorgaans eens per maand of zes weken bij elkaar. Na gemiddeld 20 oefenavonden is men meestal voldoende ervaren om Herstelcirkels te begeleiden.

Carla co-begeleidt twee verschillende oefengroepen in Amsterdam. Stuur een mailtje als je graag op de wachtlijst wil komen.

Kosten

De voorcirkels nemen doorgaans zo’n twee uur ieder in beslag; de Herstelcirkel 2 tot 3 uur, de nacirkel 1 tot 2 uur (maar dat kan per situatie verschillen).

De kosten voor zo’n traject betreffen een vergoeding voor de begeleiders, eventuele reiskosten en mogelijk kosten voor de locatie, in overleg te bepalen. De begeleiders maken al hun kosten inzichtelijk en houden rekening met de betalingsmogelijkheden van de deelnemers. Soms wordt gewerkt met een waarderingsbijdrage achteraf.

Locatie

De locatie voor een Herstelcirkel, een training of het installeren van een Herstelsysteem kan zijn op locatie, bij Carla in Amsterdam (zie contact), of een alternatief in overleg af te spreken.

Privacy Reglement

Voor het Privacy Reglement van MiNT Mediations, klik hier.

Links

Elkaar horen en gehoord worden

Herstelcirkels

Wanneer mensen in conflict raken en daar niet goed uitkomen, biedt Herstelcirkels een bijzondere manier om daarmee om te gaan. Volgens de oprichter Dominic Barter zou er in ieder huis/gebouw een ‘conflictkamer’ moeten zijn, het zou net zo gewoon moeten zijn om conflicten met elkaar uit te werken, als het is om samen te eten of spelen. Het conflict dus niet vermijden, maar omarmen, om ervan te leren en elkaar niet onnodig te verliezen.

Proces

Het Herstelcirkel proces wordt begeleid door minimaal twee begeleiders en bestaat uit drie fasen.
Allereerst wordt de ‘aanvrager’ van de Herstelcirkel -degene die iets ervaren heeft dat hij/zij wil inbrengen in een Herstelcirkel- door alleen de begeleiders gehoord. Het gaat erom dat de aanvrager zich volledig kan uiten en -door de manier waarop de begeleiders daarmee omgaan- zich begrepen voelt. In dit eerste gesprek gaat de aanvrager dieper dan hij/zij zich wellicht eerst bewust was, ervaren waar de kern van het conflict zit en wat hij/zij aan de andere betrokkene(n) zou willen zeggen. De aanvrager geeft aan wie er nodig is om het gebeurde verder uit te werken. Wanneer de aanvrager door wil gaan, vinden vergelijkbare eerste gesprekken plaats met de andere betrokkenen. Dit worden de ‘voorcirkels’ genoemd.

De tweede fase bestaat uit de Herstelcirkel zelf, waarin alle betrokkenen die daarmee instemmen bij elkaar komen. De twee begeleiders geven hen om de beurt het woord, waarbij iedere ‘inbrenger’ zich richt tot degene door wie hij/zij gehoord wil worden. Diegene geeft eerst terug wat hij/zij hoort zeggen. Pas als de ‘inbrenger’ zich volledig gehoord en begrepen voelt, worden de rollen omgedraaid. Dit gaat door totdat iedereen in de Herstelcirkel heeft kunnen zeggen wat hij/zij wil. Er vindt een organische beweging plaats, van een spreken over de gebeurtenissen, naar de onderliggende beweegredenen, naar wat er nodig is en wat er aangeboden kan worden richting de toekomst.

De derde fase is de ‘nacirkel’, waarin de deelnemers opnieuw bij elkaar komen om op dezelfde wijze uit te wisselen over de vraag hoe het op dat moment met ieder van hen is.

Effect

Tijdens de verschillende fasen vindt een voortdurende verdieping plaats. Hoe beter de afstemming lukt, hoe dieper de heling, ook van de relatie(s) zelf. Maar het kan ook duidelijkheid bieden om te ervaren wat wel en wat niet mogelijk is. Deze werkwijze vergt grote toewijding en zorgvuldigheid en heeft verbluffende resultaten. Wanneer men elkaar op een dieper, menselijk niveau ontmoet, verandert veelal de verharding die eerst was ontstaan. Herhaaldelijk hebben wij als begeleiders ervaren, dat de angel uit een conflict werd genomen en mensen met elkaar verder konden met een schone lei.

Herstelsysteem

Je kan het conflict ook vóór zijn. Mensen die met elkaar verbonden zijn en in die zin toebehoren aan een gemeenschap (‘community’) -of dat een bedrijf, een familie, een school, een vereniging of een groep vrienden is- kunnen met elkaar afspreken, dat indien zij met elkaar in conflict raken en daar zelf niet goed uitkomen, zij Herstelcirkels inroepen. Zij kunnen daartoe afspraken maken: bij wie een Herstelcirkel aan te vragen, door wie deze te laten begeleiden, waar deze te houden. Het maken van zulke afspraken heet ook wel het ‘installeren van een Herstelsysteem’ binnen die gemeenschap.

Diverse mogelijkheden

Lijkt het je wat om Herstelcirkels in de praktijk te ervaren?

Carla Houben is opgeleid om Herstelcirkels te begeleiden in Amsterdam en Geneve, heeft inmiddels jarenlang deelgenomen aan de Amsterdamse Oefengroep Herstelcirkels en tal van Herstelcirkels begeleid in diverse gemeenschappen, gezinnen, scholen en organisaties.

Carla
– begeleidt op aanvraag Herstelcirkel
– geeft regelmatig een tweedaagse training om Herstelcirkels te leren begeleiden
– begeleidt op aanvraag de installatie van een Herstelsysteem, waarbij de leden van een gemeenschap met elkaar afspreken dat wanneer er een conflict ontstaat, een Herstelcirkel kan worden ingeroepen, begeleid door twee mensen uit de eigen gemeenschap die daarvoor worden opgeleid.

De eerstvolgende open training is op 23 en 24 november 2019 in Groenekan, voor meer informatie, klik hier.

Oefengroep

Na het volgen van een training, wordt aangeraden deel te nemen aan een oefengroep Herstelcirkels, om de manier van begeleiden eigen te maken. De oefengroepen komen doorgaans eens per maand of zes weken bij elkaar. Na gemiddeld 20 oefenavonden is men meestal voldoende ervaren om Herstelcirkels te begeleiden.

Carla leidt samen met twee anderen op dit moment een oefengroep in Amsterdam. In het najaar van 2019 wordt mogelijk een nieuwe basistraining gegeven en een tweede Amsterdamse oefengroep opgestart. Stuur een mailtje als je graag op de wachtlijst wil komen.

Kosten

De voorcirkels nemen doorgaans zo’n twee uur ieder in beslag; de Herstelcirkel 2 tot 3 uur, de nacirkel 1 tot 2 uur (maar dat kan per situatie verschillen).

De kosten voor zo’n traject betreffen een vergoeding voor de begeleiders, eventuele reiskosten en mogelijk kosten voor de locatie, in overleg te bepalen. De begeleiders maken al hun kosten inzichtelijk en houden rekening met de betalingsmogelijkheden van de deelnemers. Soms wordt gewerkt met een waarderingsbijdrage achteraf.

Locatie

De locatie voor een Herstelcirkel, een training of het installeren van een Herstelsysteem kan zijn op locatie, bij Carla in Amsterdam (zie contact), of een alternatief in overleg af te spreken.

Privacy Reglement

Voor het Privacy Reglement van MiNT Mediations, klik hier.

Links